امریکای مستکبر هی نگو من ابرقدرت جهانم.ومردمان سایرکشورهارا به خاک وخون بکشید وخانه  هایشان را ویران کنید ومنابعشان را غارت کنید وناامنی درآن کشورها به وجودآورید.مثل افغانستان لیبی وفکرکردید که جهان بی صاحب است نه خیرچنین نیست.تو نمی توانیدمردم  کشورخودرا مدیریت کنیدآن وقت دم از قلدری برمردمان ضعیف دنیا می زنید بیچاره ، تو حتی نمی توانید به درد مردم خودت برسیدآنوقت خودرا قدر قدرت دنیا می نامیداین از وصعیت مردم بدبخت ات پیدا است . توهیچ چه نیستیدفقط مستکبرهستید  که باید آدم شوید.

یاحق


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آپ مدیا نیمکت فلزی پارکی برترين ها ثبت شرکت spiralpipeprice آشپزی و بهترین وسایل خانگی Erica حس هفتم حس جاري زندگي CRM thinking